Đây là kết quả khó tin nếu thay Gia Cát Lượng bằng Hàn Tín, có thể đánh bại Tư Mã Ý và Tào Nguỵ? [HOT]

Đánh giá bài viết này

Thời gian gần đây, độc giả yêu thích Tam Quốc và sự thật lịch sử thời kỳ này cho rằng: Sau khi Quan Vũ thất thủ, dường như không còn nhiều tướng lĩnh Thục Hán có thể tự mình đứng vững. , Gia Cát Lượng phải đích thân ra trận nhưng kết quả vô ích.

Đây là kết quả khó tin nếu thay Gia Cát Lượng bằng Hàn Tín, có thể đánh bại Tư Mã Ý và Tào Nguỵ? [HOT]

Tài năng quân sự của Quan Vũ và Gia Cát Lượng, theo Sohu, không thể so sánh với Hàn Tín – một trong Hán Chu Tam Kiệt. Nếu có Hàn Tín, liệu Thục Hán có thể thống nhất thiên hạ như đã từng với Lưu Bang? Trên thực tế, theo Sohu, tình hình thời Tam Quốc đã khác nhiều so với những năm cuối của triều đại nhà Tần. Khi đó, nhiều thế lực cát cứ chiếm giữ các vùng lãnh thổ khác nhau, trong khi thời Tam Quốc, phương Bắc chỉ thuộc về nhà Ngụy. Hàn Tín có thể đánh từ từ để giúp Lưu Bang thống nhất thiên hạ, nhưng với Lưu Bị và Lưu Thiện sau này, nếu Hàn Tín còn sống thì sẽ phải đương đầu với toàn bộ thế lực phương Bắc.

Nếu Gia Cát Lượng bị Hàn Tín thay thế, Thục Hán có thể thống nhất thiên hạ?  Câu trả lời này sẽ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2.

Hàn Tín và Gia Cát Lượng là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Và xét về tài năng quân sự thì Hàn Tín là hơn cả. Không chỉ trong thời nhà Hán mà ngay cả trong lịch sử ngàn năm của Trung Quốc, ông cũng là một vị tướng tài ba nhất. Khả năng quân sự của Gia Cát Lượng chủ yếu thể hiện ở việc bình định nội loạn. Nhưng trong 6 lần Bắc phạt, hầu như Gia Cát Lượng không thu được thành tích gì đáng kể.

Xem thêm:

Khi so sánh tài năng quân sự của Hàn Tín và Gia Cát Lượng, nhiều người cho rằng Hàn Tín có thể dễ dàng thống nhất thiên hạ như “đi chơi”. Tuy nhiên, sự thật không phải như nó vốn có. Tất nhiên, lịch sử không có chữ “nếu”, nhưng ngay cả với Hàn Tín trong bối cảnh Tam Quốc, vẫn khó có thể giúp Thục Hán đoạt thiên hạ.

Nếu Gia Cát Lượng bị Hàn Tín thay thế, Thục Hán có thể thống nhất thiên hạ?  Câu trả lời này sẽ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3.

Hơn nữa, Hàn Tín 80% không có khả năng giải quyết những mâu thuẫn bè phái phức tạp trong nội bộ Thục Hán. Đối với những công việc nội chính như cải thiện luật pháp và phát triển kinh tế, ít nhất Hàn Tín chưa từng thể hiện khả năng bình định nội tình của mình. Vì vậy, theo Sohu, việc thay thế Gia Cát Lượng bằng Hàn Tín không thể giúp Thục Hán có được thiên hạ, thậm chí có thể còn… tồi tệ hơn.

Xem thêm:


Lên đầu trang
See more of Đây là một kết quả khó tin nếu Gia Cát Lượng bị Hàn Tín thay thế, liệu có đánh bại được Tư Mã Ý và Tào Ngụy?

Trong thời gian gần đây, độc giả yêu thích Tam Quốc và sự thật lịch sử thời kỳ này cho rằng: Sau khi Quan Vũ thất thủ, dường như không còn nhiều tướng lĩnh Thục Hán có thể tự mình đứng vững. , Gia Cát Lượng phải đích thân ra trận nhưng kết quả vô ích. Tài năng quân sự của Quan Vũ và Gia Cát Lượng, theo Sohu, không thể so sánh với Hàn Tín – một trong Hán Sở Tam Kiệt. Nếu có Hàn Tín, liệu Thục Hán có thể thống nhất thiên hạ như đã từng với Lưu Bang? Trên thực tế, theo Sohu, tình hình thời Tam Quốc đã khác nhiều so với những năm cuối của triều đại nhà Tần. Khi đó, nhiều thế lực cát cứ chiếm giữ các vùng lãnh thổ khác nhau, còn thời Tam Quốc, phương Bắc chỉ thuộc về nhà Ngụy. Hàn Tín có thể đánh từ từ để giúp Lưu Bang thống nhất thiên hạ, nhưng với Lưu Bị và Lưu Thiện sau này, nếu Hàn Tín còn sống thì sẽ phải đương đầu với toàn bộ thế lực phương Bắc. Hàn Tín và Gia Cát Lượng là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Và xét về tài năng quân sự thì Hàn Tín là hơn cả. Không chỉ trong thời nhà Hán mà ngay cả trong lịch sử ngàn năm của Trung Quốc, ông cũng là một vị tướng tài ba bậc nhất. Khả năng quân sự của Gia Cát Lượng chủ yếu thể hiện ở việc bình định nội loạn. Nhưng trong 6 lần Bắc phạt, hầu như Gia Cát Lượng không có thành tích gì đáng kể. Khi so sánh tài năng quân sự của Hàn Tín và Gia Cát Lượng, nhiều người cho rằng Hàn Tín có thể dễ dàng thống nhất thiên hạ. thấp như “đi chơi”. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Tất nhiên, lịch sử không có chữ “nếu”, nhưng dù có Hàn Tín trong bối cảnh Tam Quốc thì cũng khó có thể giúp Thục Hán giành được thiên hạ. Hơn nữa, Hàn Tín 80% không xử lý được xung đột. xung đột phe phái phức tạp bên trong Thục Hán. Đối với công việc nội chính như cải tiến luật lệ và phát triển kinh tế, ít nhất Hàn Tín chưa bao giờ thể hiện khả năng bình định nội tình của mình. Vì vậy, theo Sohu, việc thay thế Gia Cát Lượng bằng Hàn Tín không thể giúp Thục Hán có được thiên hạ, thậm chí có thể còn… tồi tệ hơn. Khi Luc Er Meihou chết, Đường Tăng đã không còn làm điều này với Ngộ Không, người mới thực sự là kẻ nằm dưới đáy của bát vàng?

https://gamek.vn/neu-thay-gia-cat-luong-bang-han-tin-thuc-han-co-the-thong-nhat-thien-ha-cau-tra-loi-nay-se- con người-xã hội-soc-20220416175153743.chn

Theo Pháp luật và bạn đọc

Sao chép đường dẫn

Liên kết đến bài viết gốc

Lấy liên kết

(runinit = window.runinit || []) .push (function () {
$ (tài liệu) .ready (function ()) {
var sourceUrl = “”;
var ogId = 26;
if (sourceUrl == “) {
nếu (ogId> 0)
getOrgUrl ($ (‘# hdNewsId’). val (), 10, ‘#urlSourceGamek’, ‘4/16/2022 7:01:00 PM’, ogId, “Đây là một kết quả khó tin nếu bạn thay Gia Cát Lượng bằng Gia Cát Lượng Liang Han Xin, bạn có thể đánh bại Tư Mã Ý và Tào Ngụy? “);
} khác
$ (‘. link-source-wrapper’). show ();

$ (‘# urlSourceGamek’). on (‘mouseup’, ‘. link-source-full’, function () {
if ($ (this) .hasClass (‘active’)) {
$ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). addClass (‘vô hiệu hóa’);
$ (this) .removeClass (‘hoạt động’);
} khác {
$ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). removeClass (‘vô hiệu hóa’);
$ (this) .addClass (‘hoạt động’);
}
});

$ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). on (‘click’, function () {
if ($ (this) .hasClass (‘vô hiệu hóa’))
trả về sai;
var str = $ (this) .attr (‘data-link’);
if (str! =)) {
copyStringToClipboard (str);
$ (this) .find (‘i’). text (‘Đã sao chép liên kết!’);

setTimeout (function () {
$ (‘. btn-copy-link-source’). find (‘i’). text (‘Lấy liên kết’);
}, 3000);
}
});
$ (‘. btn-copy-link-source2’). on (‘click’, function (e) {
if (! $ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). hasClass (‘show’))
$ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). addClass (‘show’). show ();
khác {
$ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). removeClass (‘show’). hide ();
}

setTimeout (function () {
$ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). removeClass (‘show’). hide ();
}, 12000);
});
});
});

.link-source-wrapper: hover .link-source-detail {display: none; }
.link-source-name .btn-copy-link-source2 {display: block; màu: # 333; margin-left: 20px; }
span.btn-copy-link-source2 svg {vị trí: tương đối; đầu trang: 1px; }
.btn-copy-link-source2 {display: block; màu: rgba (255,255,255,0.8); margin-left: 20px; phông chữ: bình thường 10px / 11px Arial; con trỏ: con trỏ; float: phải; }
.btn-copy-link-source {display: block; màu: rgba (255,255,255,0.8); margin-left: 20px; phông chữ: bình thường 10px / 11px Arial; con trỏ: con trỏ; float: phải; border: 1px solid rgba (255,255,255,0.8); bán kính đường viền: 4px; đệm: 1px 6px; đầu trang: -2px; chức vụ: thân nhân; }
a.link-source-full {border: 1px solid #fff; đệm: 2px 6px; bán kính đường viền: 6px; text-align: left; }
.btn-copy-link-source.disable {opacity: 0.3; }
a.link-source-full.active {background: #aaa; }

admicroAD.unit.push (function () {admicroAD.show (‘admzonek1fsdv6o’)});

  • # Điều này # là # kết quả # không thể tin được # nếu # nơi # Gia đình #Cat #Luong # với #Han #Tin #could #beat #Tu #Ma # và #Cao # Nguyễn
  • Tham khảo: gamek.vn
  • Xuất bản bởi: TipsTech