Mãnh tướng của Tào Tháo khiến Lưu Bị sợ khiếp vía, Mã Siêu thảm bại, cuối cùng “ra đi” dưới tay Gia Cát Lượng [HOT]

Đánh giá bài viết này

Thời Tam Quốc, Lưu Bị được coi là một trong những người có ý chí và quyết tâm khôi phục nhà Hán. Dù đã thành lập nước Thục khi đã rất cao tuổi nhưng ông vẫn không từ bỏ khát vọng thống nhất Trung Nguyên, một con người ngoan cường. Nhưng không phải vì thế mà Lưu Bị không sợ hãi, đặc biệt là một tướng đến từ đối thủ lớn nhất của Bị là Tào Ngụy.

Mãnh tướng của Tào Tháo khiến Lưu Bị sợ khiếp vía, Mã Siêu thảm bại, cuối cùng “ra đi” dưới tay Gia Cát Lượng [HOT]

Vị tướng này là một trong những tướng mạnh dưới thời Tào Tháo – Trương Cáp. Dưới trướng Lưu Bị cũng có nhiều tướng mạnh như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân… nhưng tại sao Lưu Bị vẫn sợ Trương Cáp? Bởi vì từ khi Thục Hán lập thân và chinh phạt Ngụy, Lưu Bị đã nhiều lần bị Trương Hà đánh bại. Điều này, theo Sohu, đã khiến Lưu Bị bị “ám ảnh”.

Tướng mạnh của Tào Tháo khiến Lưu Bị sợ hãi, Mã Triều đại bại, cuối cùng

Trương Cáp mạnh cỡ nào, hãy nói đến trường hợp của Mã Siêu. Trước khi gia nhập Lưu Bị, Mã Siêu cũng nhiều lần đối đầu với Trương Cáp, nhưng sau nhiều lần đối đầu, Mã Siêu cũng không ít lần thất bại. Vì thất bại này, Ma Chao buộc phải chọn phe dưới cái bóng của Lưu Bị. Trong ấn tượng của nhiều người, Mã Siêu là một tướng tài, từng đối đầu với Trương Phi “300 hiệp” nhưng không phải là đối thủ của Trương Cáp. Điều này cho thấy Tào Tháo là một vị tướng tài ba như thế nào.

Vị tướng dũng mãnh của Tào Tháo khiến Lưu Bị sợ hãi, Mã Triều đại bại, cuối cùng

Và điều khiến Lưu Bị rất hối hận là không thể đánh bại Trương Cáp mấy lần trong trận chiến, thậm chí đến cuối đời. Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng đích thân xâm lược phương Bắc. Trong cuộc Bắc phạt lần thứ tư, với mưu kế của mình, Gia Cát Lượng đã trực tiếp khiến Trương Hà tử trận.

Tướng mạnh của Tào Tháo khiến Lưu Bị sợ hãi, Mã Triều đại bại, cuối cùng

Một vị tướng đã làm chấn động Lưu Bị, đánh bại Mã Triều nhưng lại chết dưới tay Gia Cát Lượng cho thấy trí thông minh của Khổng Minh không phải dạng trung bình. Thế mới nói, tuy còn nhiều tranh cãi về tài năng của Gia Cát Lượng nhưng với những câu chuyện như thế này, không thể phủ nhận Gia Cát Lượng là người tài giỏi, đặc biệt có thể đánh bại một dũng sĩ. Bác sĩ. các tướng như Trương Cáp.

Xem thêm:


Lên đầu trang
Xem thêm về vị tướng dũng mãnh của Tào Tháo khiến Lưu Bị khiếp sợ, Mã Siêu đại bại, cuối cùng “chết” dưới tay Gia Cát Lượng

Thời Tam Quốc, Lưu Bị được coi là một trong những người có chí khí và quyết tâm khôi phục nhà Hán. Tuy lập nước Thục khi còn rất già nhưng ông vẫn không từ bỏ khát vọng thống nhất Trung Nguyên, một con người ngoan cường. Nhưng không phải vì thế mà Lưu Bị không sợ hãi, đặc biệt là một vị tướng đến từ đối thủ lớn nhất của Bị là Tào Ngụy. Vị tướng này là một trong những tướng mạnh dưới thời Tào Tháo – Trương Cáp. Dưới trướng Lưu Bị cũng có nhiều tướng mạnh như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân… nhưng tại sao Lưu Bị vẫn sợ Trương Cáp? Bởi vì từ khi Thục Hán thành lập và đích thân chinh phạt Ngụy, nhiều lần Lưu Bị bị Trương Hà đánh bại. Điều này, theo Sohu, khiến Lưu Bị bị “ám ảnh”. Trương Cáp mạnh cỡ nào, hãy kể đến trường hợp của Mã Siêu. Trước khi về đầu quân cho Lưu Bị, Mã Siêu cũng đã nhiều lần giáp mặt với Trương Cáp, nhưng sau nhiều lần đối đầu, Mã Siêu cũng không ít lần nhận thất bại. Vì thất bại này, Mã Siêu buộc phải chọn phe dưới bóng của Lưu Bị. Trong ấn tượng của nhiều người, Mã Siêu là một tướng tài, từng đối đầu với Trương Phi “300 hiệp” nhưng không phải là đối thủ của Trương Cáp. Điều này cho thấy tài tướng quân của Tào Tháo như thế nào. Và điều khiến Lưu Bị rất hối hận là trong quá trình giao chiến mấy lần không hạ được Trương Hà, thậm chí đến cuối đời. Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng đích thân xâm lược phương Bắc. Trong cuộc Bắc phạt lần thứ tư, với mưu kế của mình, Gia Cát Lượng đã trực tiếp khiến Trương Hà tử trận. Một vị tướng khiến Lưu Bị chấn động, đánh bại Mã Siêu nhưng lại chết dưới tay Gia Cát Lượng cho thấy trí thông minh của Khổng Minh không phải dạng trung bình. Điều đó để thấy, tuy vẫn còn nhiều tranh cãi về tài năng của Gia Cát Lượng, nhưng với những câu chuyện như thế này, không thể phủ nhận Gia Cát Lượng là một người tài giỏi, đặc biệt có thể đánh bại một dũng sĩ. các tướng như Trương Cáp. PV độc quyền 300475: “Nếu có cơ hội, chúng tôi vẫn muốn khởi động lại dự án kể câu chuyện Việt Nam”

https://gamek.vn/manh-tuong-cua-tao-thao-khien-luu-bi-so-khiep-via-ma-sieu-tham-bai-cuoi-cung-ra-di-duoi-tay- gia-cat-luong-20220503181633603.chn

Theo Pháp luật và bạn đọc

Sao chép đường dẫn

Liên kết đến bài viết gốc

Lấy liên kết

(runinit = window.runinit || []) .push (function () {
$ (tài liệu) .ready (function ()) {
var sourceUrl = “”;
var ogId = 26;
if (sourceUrl == “) {
nếu (ogId> 0)
getOrgUrl ($ (‘# hdNewsId’). val (), 10, ‘#urlSourceGamek’, ‘Ngày 5 tháng 3 năm 2022 9:31:00 PM’, ogId, “Vị tướng dũng mãnh của Tào Tháo khiến Lưu Bị khiếp sợ, Mã Triều thất bại thảm hại, cuối cùng “ra đi” dưới tay Gia Cát Lượng ”);
} khác
$ (‘. link-source-wrapper’). show ();

$ (‘# urlSourceGamek’). on (‘mouseup’, ‘. link-source-full’, function () {
if ($ (this) .hasClass (‘active’)) {
$ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). addClass (‘vô hiệu hóa’);
$ (this) .removeClass (‘hoạt động’);
} khác {
$ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). removeClass (‘vô hiệu hóa’);
$ (this) .addClass (‘hoạt động’);
}
});

$ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). on (‘click’, function () {
if ($ (this) .hasClass (‘vô hiệu hóa’))
trả về sai;
var str = $ (this) .attr (‘data-link’);
if (str! =)) {
copyStringToClipboard (str);
$ (this) .find (‘i’). text (‘Đã sao chép liên kết!’);

setTimeout (function () {
$ (‘. btn-copy-link-source’). find (‘i’). text (‘Lấy liên kết’);
}, 3000);
}
});
$ (‘. btn-copy-link-source2’). on (‘click’, function (e) {
if (! $ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). hasClass (‘show’))
$ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). addClass (‘show’). show ();
khác {
$ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). removeClass (‘show’). hide ();
}

setTimeout (function () {
$ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). removeClass (‘show’). hide ();
}, 12000);
});
});
});

.link-source-wrapper: hover .link-source-detail {display: none; }
.link-source-name .btn-copy-link-source2 {display: block; màu: # 333; margin-left: 20px; }
span.btn-copy-link-source2 svg {vị trí: tương đối; đầu trang: 1px; }
.btn-copy-link-source2 {display: block; màu: rgba (255,255,255,0.8); margin-left: 20px; phông chữ: bình thường 10px / 11px Arial; con trỏ: con trỏ; float: phải; }
.btn-copy-link-source {display: block; màu: rgba (255,255,255,0.8); margin-left: 20px; phông chữ: bình thường 10px / 11px Arial; con trỏ: con trỏ; float: phải; border: 1px solid rgba (255,255,255,0.8); bán kính đường viền: 4px; đệm: 1px 6px; đầu trang: -2px; chức vụ: thân nhân; }
a.link-source-full {border: 1px solid #fff; đệm: 2px 6px; bán kính đường viền: 6px; text-align: left; }
.btn-copy-link-source.disable {opacity: 0.3; }
a.link-source-full.active {background: #aaa; }

admicroAD.unit.push (function () {admicroAD.show (‘admzonek1fsdv6o’)});

  • # Mạnh mẽ # chung chung # của #Cao #Tao #makes #Luu #Fear #horror #Verbal #Ma #Super #tragic #defeat #finally #go #under #hand #Gia #Cat #Luong
  • Tham khảo: gamek.vn
  • Xuất bản bởi: TipsTech